თსსუ-ის 2018-2019 სასწავლო წლის ზამთრის სასესიო პერიოდის დამატებითი გამოცდების ცხრილი