თსსუ-ის 2017-2018 სასწავლო წლის ზაფხულის სასესიო პერიოდის გამოცდების ცხრილი