თსსუ-ის 2018-2019 სასწავლო წლის ზაფხულის სასესიო პერიოდის გამოცდების ცხრილი