თსსუ-ის რექტორის შეხვედრები სტუდენტებთან

თსსუ-ის რექტორის შეხვედრები სტუდენტებთან

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია აგრძელებს ტრადიციულ შეხვედრების ციკლს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, რომელზეც განიხილება უნივერსიტეტში აკადემიური პროცესის მიმდინარეობისა და ადმინისტრირების საკითხები.

შეხვედრები გაიმართება თეატრალურ დარბაზში (III სასწავლო კორპუსში, III სართული),  ქვემოთ  მითითებული  განრიგით:

19 ნოემბერი,  15:00  საათი:
ყველა   ფაკულტეტის   ქართულენოვანი   პროგრამების V - XII სემესტრების სტუდენტები,  მაგისტრანტები,  დოქტორანტები; 

26 ნოემბერი,  15:00  საათი:
ყველა  ფაკულტეტის ქართულენოვანი პროგრამების  I - IV  სემესტრების სტუდენტები.


შეხვედრების  ციკლი გაგრძელდება, რის  შესახებაც გაცნობებთ მოგვიანებით.

უნივერსიტეტის  ადმინისტრაცია