ალმაატის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი იწყებს გრანტების გაცემას

ალმაატის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი იწყებს გრანტების გაცემას

2018-2019 სასწავლო წლისთვის, ყაზახეთის ალმაატის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი იწყებს გრანტების გაცემას საქართველოს მოქალაქეებისთვის (50%-100% დაფინანსებით)  ბაკალავრიატის საფეხურზე  3  მიმართულებით: მენეჯმენტი, მარკეტინგი და ფინანსები.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ შემდეგ მისამართზე.