ინტერაქტიული ლექცია პიროვნული განვითარება და დროის მართვა

ინტერაქტიული ლექცია პიროვნული განვითარება და დროის მართვა

როგორ მოვასწროთ მეტი 24 საათში?

როდის ვართ წარმატებული და როგორ ვაღწევთ დასახულ მიზანს?

როგორ შეიძლება დროის ეფექტიანად სტრუქტურირება და ორგანიზება?

როგორ დავგემოთ დრო სამსახურისთვის, სწავლისთვის, ოჯახის წევრებისთვის, მეგობრებისთვის?

შესაძლებელია კი დროის მართვა? 

როგორც ჩინური ანდაზა ამბობს: „ყველაზე დიდი მოგზაურობა იწყება ნაბიჯით“, ამიტომ  დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა, 10 აპრილს, 16:00 საათზე გიწვევთ ქეთევან ტყავაძის - (მართვის აკადემიის თავმჯდომარე, ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი) ინტერაქტიულ ლექციაზე დროის მართვის შესახებ. 

დასწრება თავისუფალია!

მისამართი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, ვაჟა-ფშაველას 33. I სართული, საბჭოების დარბაზი.