კონკურსი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ტარგუ მურეშის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტი (რუმინეთი)

კონკურსი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ტარგუ მურეშის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტი (რუმინეთი)

კონკურსი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ტარგუ მურეშის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტი (რუმინეთი)

თსსუ საერთაშორისო  ურთიერთობათა დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს თსსუ მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერასმუს+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად.

•         სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: 

1.      CV-ს ევროპული ფორმატი (europass) ინგლისურ ენაზე

2.      ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ

3.      ნიშნების ამონაწერი ინგლისურ ენაზე (GPA-ის მითითებით)

4.      მოტივაციის წერილი ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს ერთი გვერდისა)

5.      პასპორტის ასლი

•         ყოველთვიური სტიპენდია და ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობა ანაზღაურდება პროგრამის ფარგლებში. შერჩეულმა სტუდენტმა თავად უნდა აანაზღაუროს სავიზო მოსაკრებელის და ყოველთვიური საერთაშორისო დაზღვევის ხარჯები! 

•         სტიპენდიანტთა შესარჩევი პროცესი: 

გასაუბრება და დოკუმენტაციის შემოწმება მოხდება გასაუბრების დღეს, 2019 წლის 10 აპრილს 15:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსის  IV სართულზე , ოთახი # ?

სტიპენდიანტთა საბოლოო შერჩევა მოხდება მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ. 

შენიშვნა: 

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგი ელფოსტის საშუალებით:   n.kandelaki@tsmu.edu