სტუდენტური კონფერენცია  - სამედიცინო ტრადიციები: წარსული და თანამედროვეობა

სტუდენტური კონფერენცია - სამედიცინო ტრადიციები: წარსული და თანამედროვეობა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ისტორიისა და ბიოთეკის დეპარტამენტის ორგანიზებით 13 ივნისს გაიმართება სტუდენტური ინგლისურენოვანი კონფერენცია - სამედიცინო ტრადიციები: წარსული და თანამედროვეობა;

ღონისძიებაზე განხილული იქნება ისტორიულად აქტუალური და თანამედროვე ეტაპზე საყურადღებო სამედიცინო ხასიათის პრობლემები.

დრო: 14:00- 17:00 საათი.
ადგილი: თსსუ, I სასწავლო კორპუსი, ცისფერი დარბაზი.