უმცროსი ექიმებისა და სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!