თსსუ-ის დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის   მცირე ჯგუფის კოორდონატორების სასწავლო ვიზიტი ემორის უნივერსიტეტში

Visit of TSMU American MD Program Coordinators at Emory University School of Medicine (USA)

Coordinators of the TSMU American MD Program had a 10-day visit to Emory University School of Medicine, USA. The goal of the visit was to share the experience of USA colleagues how to coordinate and deal with small groups at TSMU. 

Gvantsa Vardosanidze, Nani Kavlashvili, Gvantsa Metskhvarishvili, Nino Toria, Elene Azmaiparashvili and Nino Kantaria met with the representatives of Emory University School of Medicine. Professor Gordon Chuchvord organized academic development training for Georgian group; Jina Shennon, Coordinator of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Centre showed the examination and evaluation process of OSCE; Doctor Liza Berstein introduced details of curriculum “becoming a doctor” and aspects of working with small group of students. 

TSMU has always been oriented on professional development of the staff. Experienced coordinators of TSMU MD program will use their knowledge and experience in practice at Tbilisi State Medical University.