ემორის უნივერსიტეტის წარმოამდგენლების სამუშაო ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში

Representatives of Emory University visited Tbilisi State Medical University

Representatives of Emory University visited Tbilisi State Medical University Specialists from Emory University School of Medicine (USA, Atlanta) visited Tbilisi State Medical University. Michele Rutherford, Academic Elective Program Coordinator, Office of Clinical Education and Gina Shannon, Assistant Director of Clinical Skills Department, visited Georgia from February 18 for fortnight. With the representatives of Emory University a number of workshops were held, including the stuff of ‘Becoming a Doctor’, the course of American MD Program. Gina Shannon and Michele Rutherford took part in a workshop of making a schedule for the course, which was dedicated to the planning and implementation of the OSCE (Objectively Structured Clinical Exam) exam. They were involved in writing scenarios for new clinical cases, trained standardized patients, etc. Michele Rutherford met with the students of Tbilisi State Medical University and the students of American MD Program too. The aim of the meeting was to share the information about the requirements for Clinical Internship in the United States to the students. At the end of the visit, with the representatives of American MD Program, the guests met with Vice Rector of TSMU, Professor Rima Beriashvili and the Head of International Relations Department, Tinatin Kilasonia. They summarized the last working days and made future cooperation plans.