თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი- ლიდერი წარმატებულ უნივერსიტეტთა შორის!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი- ლიდერი წარმატებულ უნივერსიტეტთა შორის!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - ლიდერი წარმატებულ უნივერსიტეტთა შორის!