თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება აჩევნების შედეგების შესახებ

თსსუ-ის საარჩევნო კომისიის განცხადება აჩევნების შედეგების შესახებ

2018 წლის 1-ელ ნოემბერს ჩატარდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნები, სადაც ხმათა უმრავლესობით არჩეულ იქნა ლალი ხუციშვილი.