კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოების მადლობის წერილი