2017-2018 სასწავლო წლის ზაფხულის სასესიო პერიოდის განმეორებითი გამოცდების ცხრილი

2017-2018 სასწავლო წლის ზაფხულის სასესიო პერიოდის განმეორებითი გამოცდების ცხრილი