თსსუ-ის 2018-2019 სასწავლო წლის ზამთრის სასესიო პერიოდის დამატებითი გამოცდების ცხრილი

მედიცინის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

ფარმაციის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი